Zwalczanie chwastów i chorób w plonach truskawki

Środki ochrony roślin umożliwiają rolnikom produkcję bezpiecznej żywności wysokiej jakości po przystępnych cenach.

Pomagają również rolnikom zapewnić obfitość pożywnej, całorocznej żywności, niezbędnej dla ludzkiego zdrowia. Owoce i warzywa, które dostarczają niezbędnych składników odżywczych i witamin, są bardziej obfite i niedrogie ze względu na niższe koszty produkcji. Możemy je również znaleźć w sprzedaży przez cały rok, a nie tylko sezonowo.

Zwalczanie chwastów i chorób w plonach truskawki

Herbicyd BARISTO i fungicyd BATALION nie tylko do ochrony truskawek

Ilość i jakość plonów zależą od stopnia ochrony roślin uprawnych. Na przykład bez zastosowania fungicydów plony większości owoców i warzyw spadłyby o 50-90 procent. Ponadto stosowanie fungicydów zmniejsza narażenie na żywność skażoną szkodliwymi mikroorganizmami i naturalnie występującymi toksynami, zapobiegając chorobom związanym z żywnością. Bez środków ochrony roślin rolnicy byliby zależni od bardziej pracochłonnych i kosztownych technik radzenia sobie ze szkodnikami. Niektóre z nich to ręczne pielenie pól, płodozmian i mechaniczne zwalczanie szkodników w przypadku braku oprysków. Brak skutecznych opcji oprysków poważnie ograniczyłby produkcję i zmniejszyłby liczbę akrów, którymi mógłby zarządzać rolnik.

Bez stosowania środków ochrony roślin ogólna produkcja żywności spadłaby, a wiele owoców i warzyw będzie brakowało w sprzedaży. Ponieważ środki ochrony roślin mogą pomóc w poprawie plonów i podaży, pomaga to utrzymać żywność w stabilnej cenie w sklepach. Stosując herbicydy do zwalczania chwastów nie trzeba również pielić pól ręcznie czy mechanicznie, co również obniży koszty uprawy.

Jeśli chodzi o truskawki i inne owoce, którym zagrażają choroby, jak również chwasty, możemy zastosować selektywny herbicyd BARISTO 500 SC oraz fungicyd BATALION 450 SC. Roztwory takich preparatów są łatwe do przygotowania, wystarczy rozcieńczyć środek w wodzie i wykonać oprysk na plonach, w których występują chwasty czy grzyby. Możemy ich dokładne specyfikacje i opis działania znaleźć na stronie https://innvigo.com/hebicyd-baristo-i-fungicyd-batalion/. Stosowanie środków agrochemicznych może wpłynąć na jakość odżywczą, bezpieczeństwo i ilość żywności dostępnej dla konsumentów, jednocześnie zmniejszając koszt produktów łatwo psujących się.

Redakcja

Next Post

Herbicydy w walce z chwastami w uprawie zboża

wt. wrz 13 , 2022
Najskuteczniejszym środkiem usuwania chwastów na dużych powierzchniach są herbicydy selektywne. Stosuje się je jako opryski, są to najczęściej koncentraty płynne lub też granulat, który rozpuszczamy w wodzie we właściwych proporcjach. Stosuje się w tym przypadku standardowe rolnicze opryskiwacze. Możemy w ten sposób pozbyć się chwastów z różnych upraw, herbicydy selektywne […]