W jakim przypadku może zostać rozwiązana umowa o pracę

W naszym kraju wszystkie sprawy związane z zatrudnianiem pracownika jest określone odpowiednimi przepisami. Podobnie określone są zasady zwolnienia pracownika.

Rozwiązanie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem woli, którego celem jest rozwiązanie stosunku pracy. Wypowiedzenie może spowodować rozwiązanie stosunku pracy uregulowanego umową na czas nieokreślony, okres próbny lub określony czas, przy czym ostatnia opcja istnieje tylko wtedy, gdy strony wyraźnie to uregulowały w umowie, a umowa została zawarta na ponad 6 miesięcy. Wypowiedzenie umowy o pracę powinno nastąpić w formie pisemnej, a jeżeli umowa o pracę została sporządzona przez pracodawcę, wypowiedzenie musi również zawierać przyczynę wypowiedzenia oraz informację prawną. Jeżeli pismo o wypowiedzeniu nie określa daty wypowiedzenia, obowiązują ustawowe daty wypowiedzenia. W przypadku umowy o pracę na okres próbny okres wypowiedzenia wynosi 3 dni w przypadku okresu próbnego do 2 tygodni, 1 tydzień w przypadku okresu próbnego dłuższego niż 2 tygodnie, 2 tygodnie w przypadku okresu próbnego trwającego 3 miesiące.

Umowa o pracę na czas nieokreślony terminy zależą od stażu pracy i wynoszą 2 tygodnie w przypadku stosunku pracy trwającego krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, 3 miesiące w przypadku zatrudnienia co najmniej 6 miesięcy 3 lata.

Pracodawca musi zawsze uzasadnić wypowiedzenie, przy czym przyczyna wypowiedzenia musi być obecna przed przekazaniem wypowiedzenia. Może zaistnieć konieczność uzasadnienia zarówno ze strony pracownika, jak i pracodawcy. W tym drugim przypadku sąd może zdecydować, czy zwolnienie dotyczy bezpośrednio konkretnego pracownika, a stanowisko jest usuwane tylko w celu rozwiązania tej konkretnej osoby. Powody wypowiedzenia podane przez pracownika mogą, ale nie muszą być jego winą. W przypadku, kiedy jedna ze stron nie zgadza się z uzasadnieniem wówczas potrzebny może być prawnik prawa pracy wrocław, który będzie mógł rozwiać wszystkie wątpliwości.

Redakcja

Next Post

Jak wybierać sprawdzony na rynku gabinet stomatologiczny?

sob. paź 17 , 2020
Znalezienie odpowiedniego gabinetu stomatologicznego do korzystania zarówno z zabiegów, a jednocześnie realizowania profilaktyki wymaga poświęcenia czasu na znalezienie takiej placówki, który jest w stanie zapewnić świadczenie usług zarówno specjalistycznych, jak też kompleksowych. Sprawdzona na rynku leczenia stomatologicznego placówka będzie w stanie zapewnić między innymi wykonanie leczenia z wykorzystaniem najnowszych metod. […]

You May Like