Pożyczka w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Firmy często korzystają z różnego rodzaju pożyczek, które można przeznaczyć na różne cele, rozwój, inwestycje, zakup maszyn oraz urządzeń, szkolenia oraz wiele innych.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy zwrócić uwagę na sposób podejmowania decyzji, Kodeks Spółek Handlowych wymaga aby zgromadzenie wspólników wyraziło zgodę na podpisanie umowy pożyczki z członkiem zarządu. W tym przypadku spółka kapitałowa może zawrzeć umowę pożyczki, kredytu czy też poręczenia z członkiem zarządu czy komisji rewizyjnej.

Pożyczka w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Pożyczka dla członka zarządu

Jeżeli w roli pożyczkodawcy wystąpi członek zarządu, wówczas należy pamiętać o wymogach jakie należy spełnić. Kodeks Spółek Handlowych określa reprezentowanie przez radę nadzorczą czy też pełnomocnika, jednak nie występuje, kiedy wspólnik jest jedynym członkiem zarządu. W ten sposób chronione są interesy spółki, w niektórych przypadkach pożyczka udzielona bez zgody zgromadzenia wspólników mogłaby prowadzić do konfliktu interesów. W przypadku jeżeli pożyczki udziela wspólnik może być ona dokonana na nieco innych zasadach, w tym przypadku nie występuje obowiązek uzyskania zgody organów spółki.

Pożyczka jest bardzo wygodnym sposobem finansowania w różnych firmach, może być to pożyczka celowa, udzielona przez bank czy też inne instytucje kredytowe. Należy zwrócić uwagę na szczególne okoliczności w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Często pożyczki potrzebne są w przypadku jeżeli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada niski kapitał zakładowy przykładowo w wysokości 5000 zł. Należy pamiętać że wspólnik oraz spółka będą podmiotami odrębnymi. W przypadku kiedy chcemy określić oprocentowanie pożyczki możemy znaleźć różne oferty dostępne na rynku i uzgodnić ze wspólnikiem pożyczkę na podobnych warunkach, możemy także uśrednić opłaty z różnych banków.

W przypadku pożyczek pomiędzy wspólnikiem a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością należy pamiętać o przepisach, które mówią o wyrażenie zgody wspólników aby pożyczka dla członka zarządu doszła do skutku. W przypadku spółek wieloosobowych, spółkę może w tym przypadku reprezentować pełnomocnik. Firmy, które chcą uzyskać tego rodzaju pożyczkę mogą skontaktować się z prawnikiem lub biurem księgowym, które w przystępny sposób może przeprowadzić firmę przez cały proces pozyskanie kredytu.

Redakcja

Next Post

Znajdziemy obecnie wiele artykułów promocyjnych

czw. lis 10 , 2022
Skuteczne artykuły promocyjne muszą spełniać określone kryteria. Jakość przedmiotu, a w szczególności jego użyteczność w życiu codziennym, powinna być taka, aby sprzedawca wyraźnie wyróżniał się na tle konkurencji prezentem wręczanym klientom czy partnerom biznesowym. Kreatywność i oryginalność wyraża się bezpośrednio w artykułach promocyjnych, a ich jakość może być sprawdzona przez […]

You May Like